top of page
Elemento decorativa flotante
Elemento decorativo flotante

Investigació

Dona i esport a la Comunitat Valenciana
Elemento decorativo flotante

L'informe Dona i esport a la Comunitat Valenciana: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat té com a objectiu analitzar el paper de l'esport com a mitjà per millorar les condicions de vida de les dones i per al desenvolupament de la igualtat de gènere. Ha estat promogut per la tedra d'Estudis Ésportiude la Universitat Politècnica de València i per la Direcció General dEsport de la Generalitat Valenciana. Pretén servir les administracions públiques, el món associatiu i els tècnics esportius per aprofundir en aquesta matèria, conèixer l'estat de la qüestió i inspirar iniciatives al voltant de la igualtat de gènere a l'esport.

Resultados
Metodología
Elemento decorativo flotante

Recopilació documental i anàlisi de la biografia sobre gènere i desigualtats esportives.

Anàlisi de dades estadístiques de les principals fonts que permeten analitzar la pràctica esportiva de les dones.

Estudis de casos. Selecció de quatre experiències amb visites sobre el marc territorial de la Comunitat Valenciana (entrevistes, observació).

Elemento decorativo flotante
Anàlisi de dades estadístiques

En aquest apartat, s'analitza la pràctica esportiva de les dones considerant les tres fonts més recents que aporten dades sobre això. En primer lloc, es fan servir les dades de l'Enquesta d'Hàbits Esportius (EHD) 2015 com a font més recent que permet analitzar la situació de la Comunitat Valenciana. En segon lloc, les dades de l'Eurobarometer Sport and Physical Activity i, en tercer lloc, farem una referència breu a l'Enquesta Nacional de Salut, que permet també sondejar l'activitat física i el sedentarisme.

Les fractures biogràfiques de l'esport femení

En aquest apartat, s'analitza la pràctica esportiva de les dones considerant les tres fonts més recents que aporten dades sobre això. En primer lloc, es fan servir les dades de l'Enquesta d'Hàbits Esportius (EHD) 2015 com a font més recent que permet analitzar la situació de la Comunitat Valenciana. En segon lloc, les dades de l'Eurobarometer Sport and Physical Activity i, en tercer lloc, farem una referència breu a l'Enquesta Nacional de Salut, que permet també sondejar l'activitat física i el sedentarisme.

Recomendaciones
Estudios de caso
Baloncesto
Elemento decorativo flotante
Transversals

Avançar en l‟aplicació de les propostes d‟actuació elaborades per la Unió Europea i el Consell d‟Europa.

Sistematitzar la investigació sobre esport, dona i igualtat de gènere.

Específiques

Abordar la fractura esportiva a l'adolescència.

Intervenir en la fractura de lesport en la transició a la vida adulta de les dones.

bottom of page