top of page
MAMIS vs GINER-18.jpg

Cas 4:
Equip de Mamis del València Club d'Hoquei

Qui diu que l'esport només és cosa de joves?
Equip de Mamis del València Club d'Hoquei

El 2018, la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana compta amb un total de 1281 llicències -el 39% de les quals són dones-. La qual ha crescut molt en la darrera dècada.

L'equip de Mamis del València Club Hoquei forma part d'aquest augment de les dones a l'hoquei confirmat per les dades anteriors. Tot i això, ens quedaríem molt curts si simplement ens limitéssim a constatar aquest creixement estadístic de l'hoquei femení. Més enllà d'aquestes dades esportivament reeixides, després de l'hoquei de les Mamis trobem unesdeveniment sociològicament ric, humanament admirable i ple d'idees per a la igualtat de les dones.

​Del cas de la Mamis del València CH, emergeixen molts factors positius, que acaben sumant per aconseguirresultats molt destacats en diferents àmbits: la millora de les relacions socials i d'amistat; la cura del cos; l'organització conjunta de la vida familiar, personal i esportiva, la decisió de fer un lleure saludable, les relacions intergeneracionals amb els fills i filles, que també freqüenten l'hoquei.

MAMIS vs GINER-28.jpg


BONES PRÀCTIQUES DE MAMIS DEL VALÈNCIA CH

Potenciar la sociabilitat

L'equip ha reforçat l'amistat i els contactes. La vida social de l'equip s'acompanya amb sopars i celebracions freqüents i un tercer temps on es comparteixen experiències. Algunes jugadores estenen aquestes relacions d'amistat fora dels entrenaments.

1

Millorar la cura

del cos

Les dones participants han anat progressivament adoptant hàbits de millora en la cura del cos: deixar de fumar, de nutrició, de gimnàstica complementària.

2

Potenciar les relacions

Amb la comunicació i les relacions intergeneracionals es potencien les relacions familiars i d'amistat. L'hoquei es juga molt freqüentment per tots els membres de la família. Els fills i les filles, els pares i les mares es reforcen mútuament.

3

Millora en la gestió

del temps

Les jugadores han trobat un espai esportiu per conciliar temps familiars, temps de cures i temps esportius

4

Mantenir la pràctica esportiva

Tot i que les possibilitats d'abandonament esportiu a mesura que avança l'edat són realment altes, l'equip gairebé no ha patit abandonaments de jugadores. Per contra, el nombre de Mamis no ha deixat de créixer des de la creació de l'equip.

5

bottom of page