top of page
Elemento decorativo flotante
Elemento decorativo flotante
Elemento decorativo flotante
Universitat Politècnica de València

La Càtedra d'Estudis Esportius és una col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports que pretén ser un focus de reflexió, formació, investigació i difusió de l'Esport de la Comunitat Valenciana, amb especial atenció a la perspectiva de gènere i els col·lectius desfavorits. En aquest sentit, la Càtedra té com a objectiu principal analitzar i recollir les diferents dades que permeten realitzar un control i una avaluació continuada del sistema esportiu de la Comunitat, per a mesurar la salut de l'esport valencià així com potenciar l'esport cap a formes en les quals els valors de la igualtat i la no discriminació estiguen presents.

Càtedra
d'Estudis
Esportius

INICIO ANCLA
Logo Observatoi valencia del deporte UPV

Observatori

de l'Esport de la Comunitat Valenciana: sistema d'indicadors estadístics de l'esport a la CV

Ofereix dades senzilles i de fàcil interpretació. Accedeix a les cinc estructures temàtiques amb informació gràfica.

Logo Bones Practiques UPV

Bones Pràctiques en activitat física i esport per a l'educació i la cohesió social

Documentació i disseny de projectes d'intervenció en àrees esportives.

Directora de la càtedra

Sra. Alicia López Yeste

Cap de servei

Servei d'Estudis Esportius i Societat, Universitat Politècnica de València

Comissió de seguiment

President

Sr. José Ricardo Vila Lladosa

Cap del Servei d'Esports d'Elit i Formació Esportiva de la GVA.

Secretària

Sra. Alicia López Yeste

Cap de servei

Servei d'Estudis Esportius i Societat, Universitat Politècnica de València.

Vocals

D. Santiago Guillem Picó

Vicerector/Director delegat de Diàleg Social, Conciliació, Prevenció i Esport.

Sra. Kety Balibrea Melero

Tècnica superior del Servei d'Estudis Esportius i Societat UPV

Sra. Eva Pérez Torres

Cap de Secció d'Esport d'Elit i Escola de l'Esport de la GVA

Sra. Lucía Casado Maestre

Tècnica de la Direcció General d'Esport de la GVA

D. Raúl López Zanón

Responsable d'Unitat del Servei d'Estudis Esportius i Societat, UPV

bottom of page