top of page
Elemento decorativo flotante

Premis 2024

Càtedra d'Estudis Esportius

La convocatòria dels “Premis Esport i Ciutadania” de la Càtedra d'Estudis Esportius té per objectiu visualitzar i reconéixer aquelles bones pràctiques destacades per la seua contribució en l'ús de l'esport per a fer una societat més justa i inclusiva.

CARTEL_CUADRADO_VAL.png

5 premis de 2.000€ per a reconéixer, premiar i impulsar els millors projectes d'innovació social en l'àmbit esportiu que contribuïsquen a una societat més justa i solidària a través de l'esport.

5 premis de 2.000€ per a reconéixer,els millors Treblals de Fi de àster (TFM) i Fi de Grau (TFG)

Els objectius a complir són els següents:
 

  • Identificar les millors experiències d'innovació social per l'esport

  • Donar visibilitat i reconeixement a l'esport amb orientació social.

  • Incentivar entre l'estudiantat universitari la investigació de qualsevol faceta vinculada a l'ús de l'esport per a impulsar una societat més igualitària i cohesionada.

  • Construir una xarxa de difusió de bones pràctiques entorn de la dimensió social de l'esport.

La convocatòria 2023 està pròxima.

En la modalitat de iniciatives i projectes socials podran presentar la seua candidatura a esta convocatòria persones, clubs i entitats i institucions esportives, públiques i/o privades, empreses i professionals del sector esportiu, associacions i federacions.

En la modalitat de TFM o TFG podran presentar la seua candidatura els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les Universitats Espanyoles que hagen realitzat i aprovat el seu treball fi de màster en els cursos 2022/23 i 2023/24. I que el seu TFM o TFG s'haja elaborat i defés a la Universitat Politècnica de València.

bottom of page