top of page
Elemento decorativo flotante
Elemento decorativo flotante

Publicacions

Esport i Societat
Investigació
Elemento decorativo flotante
INFORME DEL SISTEMNA D'INDICAORS ESPORTIUS

2015-2022

 

L'Observatori de l'Esport de la Comunitat
Valenciana es concep com un far de coneixement, il·luminant les trajectòries d'atletes,
professionals de l'esport, institucions i, sobretot, de la pròpia comunitat.

DONA I ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA: GÈNERE, DESIGUALTATS ESPORTIVES I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

2020 - 2022

 

L'informe Dona i Esport a la Comunitat Valenciana: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat té com a objectiu analitzar el paper de l'esport com a mitjà per millorar les condicions de vida de les dones i per al desenvolupament de la igualtat de gènere.

Investigación_escolares2_RECT.png
ELS HÀBITS ESPORTIUS DE LA POBLACIÓ ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Investigació en curs

 

Conèixer la realitat de la pràctica d'activitats fisicoesportives de la població escolar i adolescent de la Comunitat Valenciana.

Investigación
Guies
Elemento decorativo flotante
vista-interior-trinquet-pedreguer.jpeg
Guia de construcció d'un trinquet de pilota grossa

Aquesta guia està dirigida a qualsevol dels agents que intervenen en la construcció d'una instal·lació per a la pràctica de la pilota grossa en qualsevol de les seues fases, amb la intenció de servir d'ajuda des del moment de la seua realització fins a l'inici de l'activitat.

Guías
Pilota a la pista de tennis
Reparació de pistes esportives

Una guia elaborada per MAPEI amb la col·laboració de el Servei d'Infraestructures Esportives de la Generalitat Valenciana.

Guia LGTB - portada_edited.jpg

Aquesta guia ofereix una sèrie de recursos i orientacions per a la inclusió de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) en l’esport.

Memorias
Memòries
Elemento decorativo flotante
Bicicleta de carretera
Memòria d'actuacions 2022
Càtedra d'Estudis Esportius

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2022. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

Mujer deportista llegando a la meta
Memòria d'actuacions 2021
Càtedra d'Estudis Esportius

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2021. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

veler
Memòria d'actuacions 2020
Càtedra d'Estudis Esportius

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2020. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

Mujeres en pelotas de pilates
Memòria d'actuacions 2019 Càtedra d'Estudis Esportius

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2019. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

bottom of page