top of page

Les noies poden: SportEngland potencia l'esport de les dones

Sport England: This Girl can, potenciar la pràctica esportiva de les dones


Aquest programa de la principal institució que gestiona la política esportiva a Anglaterra busca fomentar l'esport de les dones inicialment més allunyades de la pràctica. Més enllà de les crítiques, els seus bons resultats fan interessant conèixer el seu funcionament i la seva estratègia per a impulsar a aquestes dones a la pràctica esportiva. Una campanya persuasiva.コメント


bottom of page