top of page

Investigació

Hàbits Esportius dels Escolars de la Comunitat Valenciana

 El principal objectiu és conèixer la realitat de la pràctica d'activitat fisicoesportiva dels infants i adolescents de la Comunitat Valenciana.

Concretament, s'espera obtindre els següents resultats a partir del qüestionari administrat:

  1. Nivells de pràctica esportiva, freqüència i tipus de pràctica.

  2. Motius de pràctica esportiva i motius de no pràctica.

  3. Opinions i motivacions en relació a les activitats físiques i esportives a l'escola i fora d'aquesta (en horari no lectiu).

  4. Nocions de lestil de vida dels escolars (salut i qualitat de vida).

Aquesta investigació està actualment en desenvolupament.

bottom of page