top of page

RESOLUCIÓ PREMIS RECERCA EN INNOVACIÓ ESPORTIVA
Resolució de 13 d'octubre de 2021, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'adjudiquen els PREMIS DE RECERCA EN INNOVACIÓ ESPORTIVA 2021 de la CÀTEDRA D'ESTUDISESPORTIUS convocades per resolució del rector de 14 de maig de 2021.


Vist l'acord i la proposta de resolució elevada pel Jurat una vegada valorades les sol·licituds presentades conforme als criteris establerts en la convocatòria.


Aquest rectorat RESOL:

Adjudicar els Premis de recerca en Innovació Esportiva 2021 en la:


CATEGORIA ESPORT I TECNOLOGIA:

Javier Lluch Crespo, puntuació total 100. Dotació 3.000 €


CATEGORIA ESPORT I SOCIETAT

Desert, no han presentat cap sol·licitud en aquesta categoria.Kommentare


bottom of page