top of page

PREMIS ESPORT I CIUTADANIA. CONVOCATÒRIA 2023
OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria és una iniciativa amb l'objectiu d'impulsar els millors projectes d'innovació social en l'àmbit esportiu que contribuïsquen a una societat més justa i solidària a través de l'esport. En concret, els objectius són els següents:

  • Reconeixement. Premiar les iniciatives guanyadores per al seu reconeixement i major visibilitat.

  • Innovació. Identificar les millors experiències d'innovació social per l'esport.

  • Divulgació. Construir una xarxa de divulgació, transferència i formació de bones pràctiques.


A QUI VA DIRIGIDA

Aquesta convocatòria aquesta dirigida a persones, clubs i entitats i institucions esportives, públiques i/o privades, empreses i professionals del sector esportiu i associacions.


LÍNIES PRIORITÀRIES

Per a la convocatòria 2023 les línies prioritàries són les següents:

  • Línia 1. Prevenció del sedentarisme en la població escolar.

  • Línia 2. Integració de col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

  • Línia 3. Promoció de la igualtat real i efectiva de gènere en les organitzacions esportives.

  • Línia 4. Foment de l'activitat física en els centres de treball.

DATES CLAU

El termini de presentació de les candidatures començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 8 de setembre de 2023 a les 14.00 hores.
Pròximament seran publicats els documents de les bases de la convocatòria, la declaració responsable i la sol·licitud de participació.


Comments


bottom of page