top of page

Els Dégommeuses, futbol contra el sexisme, l'homofòbia i les discriminacionsCol·lectiu: Els Dégommeuses Lloc: França Objectius: Els primers passos dels Dégommeuses es remunten a 2010, quan un grup d'amigues es van inscriure en un torneig de futbol organitzat per la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne. Des d'aquest moment, combinar la pràctica del futbol amb la militància contra el sexisme, l'homofòbia i les discriminacions ha estat la prioritat d'aquest grup que ha anat creixent des de llavors. En 2012, Els Degommeuses es van convertir en associació per a ajustar-se a les formes institucionals que permeten accedir als equipaments esportius -sovint ocupats per una mena de futbol ajustat a la norma masculina- i a altres recursos. D'altra banda, l'associació ha reforçat el desig d'intervenir com a subjecte per a promoure accions que poguessin reivindicar i millorar la presència del futbol de les dones i de les minories sexuals. Entorn d'aquests col·lectius, el futbol pot ser una pràctica motivadora i de reforç de la seva identitat; també pot servir per a la seva visibilització i normalització; així mateix, per a sensibilitzar a l'opinió pública i al món de la política sobre les seves necessitats i demandes i, finalment, per a dissenyar i aplicar programes dirigits a ells.


Metodologia:

Les Degomeusses conceben el futbol com un mitjà per a reforçar

les relacions socials i la igualtat, un mitjà en el qual

es preval la diversió sobre la competició, que tampoc

es rebutja si no pertorba el plaer de compartir el futbol.

L'associació s'enquadra dins del moviment feminista

amb una perspectiva interseccional en la lluita contra les

discriminacions i fòbies lligades al sexe, l'origen ètnic,

la classe social, l'edat, el pes i l'aparença física. Són

les pròpies esportistes les que es comprometen i duen a terme

les accions de sensibilització, defensa i debat

sobre aquestes discriminacions.


Resultats:

Amb aquests valors de partida, l'associació ha anat creixent

en els seus set anys d'existència. Han organitzat i col·laborat

en nombrosos actes solidaris i militants: han jugat

partits de futbol contra la violència homòfoba; han organitzat

diversos cicles de conferències sobre dona, gènere i esport;

han participat activament en la premsa sobre diferents

temes del seu àmbit d'acció; han obtingut premis

atorgats pel desenvolupament dels seus programes. El seu web i la seva

presència en les xarxes socials és una activa base de dades

en la qual es pot aprofundir sobre tots aquests assoliments.


Més informació:


Comments


bottom of page