top of page

Change our game: una estratègia contra la desigualtat esportiva de les dones

La regió australiana de Victoria ha elaborat una completa estratègia per a afrontar els problemes d'igualtat de gènere. L'estratègia comprèn els diferents nivells i col·lectius de dones on s'acumulen les desigualtats i inclou desenes de recursos, entrevistes, recerques, casos reeixits per a inspirar mesures de futur de cara a la igualtat. Tota la informació en:Comentarios


bottom of page