top of page
Sistema d'indicadors
estadístiques de l'esport a la Comunitat Valenciana

Observatori

Valencià de l'Esport
Elemento decorativo flotante
Elemento decorativo flotante

L'Observatori Valencià de l'Esport i Societat és una eina d'anàlisi, diagnòstic i millora en la presa de decisions al camp de l'esport, en particular a les seves dimensions socials.

Aquest sistema d'indicadors és fonamental en el disseny de l'Observatori. Aporta informació sobre una gamma variada de temes rellevants del món esportiu i d'utilitat per a l'elaboració de programes i polítiques o per a la investigació, la informació esportiva i la presa de decisions que porta part dels actors del sector de l'esport a la Comunitat Valenciana.

La pretensió és recopilar i oferir dades de manera senzilla i de fàcil interpretació. Per tant, la informació es presentarà a fitxes amb informació gràfica (taules o diagrames) i textos breus que facilitin la lectura de l'indicador. La seva estructura s'organitza mitjançant 5 dimensions temàtiques compostes cadascuna per conjunts de dades que guarden coherència entre si.

Recopilar les dades estadístiques existents relatives a l'activitat esportiva i produir informació nova amb vista a comptar amb un sistema d'informació eficaç sobre l'esport a la C.V.

Investigar i diagnosticar noves tendències, qüestions problemàtiques o dinterès prioritari en el camp de lesport que emergeixen de les dades recollides sistemàticament i periòdicament

Ajudar els actors socials i les administracions públiques a pensar destratègies i programes adequats en el camp de la política esportiva. I assessorar sobre línies prioritàries internacionals per implementar al nostre territori.

OBJECTIUS

Equip de l'Observatori

Codirecció

Imagen de perfil de una mujer doctora UPV

Kety Balibrea

Per la UPV, ebalibre@upv.es

És doctora per la Universitat de València i llicenciada en Ciències de l´Activitat Física i l´Esport. Ha cursat el Màster en Formació del Professorat en Educació Secundària i Màster en Psicologia de l'Esport de la Universitat Autònoma de Madrid. En l'àmbit professional exerceix la tasca com a tècnica superior del Servei d'Estudis Esportius i Societat de la Universitat Politècnica de València. Actualment també forma part de la Càtedra d'Estudis Esportius de la dita entitat i la Generalitat Valenciana. Els estudis s'han centrat en el camp de l'esport i la integració social. Entre les seves publicacions més significatives figuren els llibres Dona, esport i exclusió: experiències europees d'inserció per l'esport (2005) i Esport als barris: integració o exclusió social (2011).

bottom of page