top of page
campus-futbol.jpeg

Xiquets, xiquetes i adolescents migrants residents al barri de La Coma

Projectes guanyadors del 2022

El programa NALA és un projecte que sorgeix com a resposta a una necessitat educativa detectada després d'anys d'experiència de treball al barri. Com a tal, el programa proposa un acompanyament socioeducatiu complet a nens, nenes i adolescents migrants residents al barri de La Coma.  

 

La població migrant s'enfronta a dificultats específiques que, sumades a les problemàtiques genèriques que trobem a la pròpia estructura social del barri, fan que l'acompanyament socioeducatiu d'aquests infants i adolescents hagi de ser una prioritat, sobretot quan l'experiència assenyala l'educació com una de les principals eines de lluita contra la transmissió generacional de la pobresa i la cerca de la inclusió social.  

 

La Coma és un barri d'acció preferent ubicat a la localitat de Paterna (València), d'uns 5.000 habitants i que té un alt percentatge de població procedent de la comunitat gitana i immigrant. Es tracta de població en situació de vulnerabilitat social per motius econòmics, socials i culturals. Entre la població migrant resident a la zona, la gran majoria són persones procedents de països no comunitaris.

 

Això és rellevant degut a la discriminació multidimensional que pateixen les persones migrants. Les dades de baixa desagregació de l'INE indiquen que la població estrangera al barri se situa en un 12,93%.

 

També trobem que el barri presenta elevats índexs de població jove i en edat reproductiva, així com la taxa de creixement populacional més elevada de tota la localitat.  Des del projecte es busca abordar la problemàtica derivada de l'abandó escolar primerenc, així com oferir un reforç que ajudi els nens, nenes i adolescents del barri a superar els problemes d'un sistema educatiu incapaç de diversitats de tots els col·lectius que hi participen.  

 

Els estudis assenyalen que de la mateixa manera que la pobresa es transmet de generació en generació, ho fa el fracàs escolar: la probabilitat d'abandonament escolar entre joves amb progenitors amb baix nivell educatiu és deu vegades superior a aquells amb progenitors amb estudis superiors . A barris d'alta exclusió social, com el Barri de La Coma, la majoria d'aquestes dificultats són heretades pels menors a través dels seus pares, que en la majoria de les ocasions tenen un baix nivell formatiu i no tenen accés a feines normalitzades, cosa que els empeny a treballar al sector informal. A més, l'escàs nivell educatiu dels pares es tradueix habitualment en un suport nul per a la continuació dels estudis entre els/les menors i joves.  

 

La conclusió del diagnòstic realitzat és que, en termes generals, la població objecte de la intervenció es troba immersa en una situació desfavorable i precària que té l'origen en tres circumstàncies:

  1. L'exclusió social degut a l'origen cultural/ètnic;

  2. La marginació del mercat laboral degut a la baixa qualificació ia altres circumstàncies socials;

  3. L'escassa xarxa de suport.

Premiados 2022

  • Instagram
  • logo web_Mesa de trabajo 1
bottom of page